უეფას კლუბთა ლიცენზირებისა და ფინანსური ფეარ-ფლეის 49-50-ე პუნქტების თანახმად, ვადაგადაცილებული საკრედიტო დავალიანების თაობაზე ანგარიშის წარდგენის ბოლო ვადად 31 მარტი იყო დათქმული.

უეფამ გაითვალისწინა კორონავირუსის პანდემიით შექმნილი ფორსმაჟორული ვითარება და კლუბებს ანგარიშის წარსადგენ ბოლო ვადად 31 მარტის ნაცვლად 30 აპრილი დაუთქვა.